Gdzie zrobić test IQ?

Gdzie zrobić test IQ?

2021-05-17

Inteligentny. Tak często słyszy się, gdy kogoś określa się mianem osoby, która posiada zdolność do postrzegania, analizy i adaptacji do zmian otoczenia. Używa się tego przymiotnika względem kogoś elokwentnego, kto umie się zachować, dużo czyta i jest erudytą. Czy da się sprawdzić, jak bardzo ten epitet pasuje do danej osoby? Z pomocą ku temu przychodzą testy IQ, których rozwiązanie daje wizję tego, jaki jest iloraz inteligencji człowieka.

Po co test?

Osoba inteligentna to ktoś, kto posiada zdolność rozumienia, uczenia się oraz wykorzystywania posiadanej wiedzy i umiejętności w przeróżnych sytuacjach, które mogą ją spotkać. Testy na iloraz inteligencji to testy psychometryczne, których zadaniem jest ukazanie, jak bardzo opisane we wcześniejszym zdaniu przymioty są trafne i pasują tej osoby. Sprawdzają one, czy osoba posiada odpowiednie zdolności poznawcze, takie jak myślenie, reagowanie czy rozwiązywanie problemów.

Testy IQ tworzone są zazwyczaj dla wyliczenia średniej dla danej populacji – kraju, przedziału wiekowego – i stale, regularnie poprawiane oraz udoskonalane ze względu na zmiany, jakie występują na przykład pod względem znajomości różnych faktów, osiągnięć naukowych.

Sprawdzić siebie

Test IQ to zestaw pytań, w którym oceniana jest zdolność logicznego myślenia, wyłapywania schematów. Pokazuje on umiejętności i zdolności populacji, nie oznacza to jednak, że tego rodzaju testy wykonać można tylko i wyłącznie, kiedy są one skrojone na większą skalę i dotyczą większej grupy osób. Można wykonać taki test indywidualnie, dla swojej wiedzy.

Jeżeli jest się ciekawym swojego ilorazu inteligencji, można skorzystać z wielu dostępnych w sieci testów, na przykład z tego, gdzie po wybraniu języka testu bierze się udział w rozwiązywaniu kolejnych czterdziestu zadań i poleceń, by poznać wynik. Tego typu testy nie są ograniczone czasowe, bo nie chodzi w nich przecież o szybkość odpowiedzi.

Należy jednak do tego rodzaju testów podchodzić z dystansem i pewnym poczuciem humoru, bowiem niekoniecznie odzwierciedlają prawidłowy wynik. Istnieją również testy przygotowane przez naukowców, które budzą mniejsze wątpliwości. Sami naukowcy uważają jednak, że takie testy nie są potrzebne, bowiem osoby o wysokim IQ wykazują pewny zestaw cech i nawyków, po którym można ich rozpoznać.

Osoby z najwyższych ilorazem inteligencji – około dwóch procent całej populacji świata – zrzeszone są w Stowarzyszeniu MENSA. Nowi członkowie dołączają do niego po przejściu przez przygotowany przez Stowarzyszenie test, gdy wskazuje on ich wynik właśnie w owych dwóch procentach najinteligentniejszych.

Źródło: materiał zewnętrzny